Guru

Dra Ni Luh Putu Arthini : Guru Mapel Bahasa Indonesia
NIP : 19640827 1999003 2 005
Putu Widi Antari Dewi, S.Pd : Guru Mapel IPA
NIY : 03071981 150802 09
Siti Rufiah, S.Hi : Guru Mapel Agama Islam
Ni Made Rai Maha Putri, S.Pd. H : Guru Mapel Agama hindu dan Bahasa Daerah Bali
Km Feby Damayanthi CSP, S.IP : Guru Mapel Prakarya
Gede Kusuma Admajaya, S.Pd. : Guru Mapel Penjaskes
Drs. Iwayan Sudiana : Guru Mapel Bahasa Inggris Kelas IX
NIP : 19611231 199802 1 003
NI Made Winda Herawati, S.Pd. : Guru Mapel IPS
Gede Sutanya, S.Pd : Guru Mapel Bahasa Inggris Kelas VIII
NIP : 19661010 199003 1 020
Nyoman Sutiasih, S, Pd : Guru Mapel Bahasa Inggris Kelas VII
NIP : 19650301 199003 2 010
Ni Km Trisna Sukma Dewi, S.Pd. : Guru Mapel PPKN dan Seni Budaya
Kadek Arya Teguh Raharja S.Pd. : Guru Mapel Matematika
Adek Kurniawan Saputra, M.Pd : Guru BK
Maeri Arjani, S.Pd : Pembina Ekstrakurikuler Yoga
Komang Juliantara : Pembina Ekstrakurikuler Pramuka